Tato stránka nebude ve Vašem prohlížeči zobrazena správně. Bude však přesto plně funkční.

VPN - vzdálené připojení

VPN je zkratka pro virtual private network (virtuální privátní síť). To znamená, že je počítačová síť, která využívá stávající fyzické komponenty existujících privátních (vnitropodnikových) a veřejných sítí (Internetu). Její existence je tedy pouze virtuální.

Příkladem použití pro VPN je společnost, která má několik poboček. Každá z těchto poboček má vlastní připojení k internetu a zároveň chce sdílet data s ostatními pobočkami a centrálou. Toto je řešeno VPN serverem a VPN klienty, kteří se z poboček, ale i mimo ně v případě mobilních uživatelů mohou připojit a využívat díky VPN všechny síťové prostředky lokálních/vnitropodnikových sítí, jako jsou sdílené složky, firemní pošta, tisk atd...

Samozřejmostí je šifrování datového přenosu, aby nikdo neoprávněný nemohl odposlechnout data během jejich přenosu po veřejném internetu. Jednotlivé stanice nebo sítě připojované na VPN server se navíc ověřují bezpečnou metodou (sdílený klíč (tzv. pre-shared key), klientský certifikát, či kombinace obou), což zabraňuje přístupu neoprávných osob.

Jak můžete využít VPN ve Vaší firmě:

Vzájemné propojení všech poboček (možnost přístupu k počítačům, tiskárnám a dalším zařízením na jednotlivých pobočkách pomocí vnitřních IP adres)

Připojení uživatelů na pobočkách k centrálním serverům s aplikacemi běžícími centrálně (např. terminálové služby) Administrace přez VPN, díky níž se může provádět vzdálená správa (např. konfigurace serverů, asistence uživatelům ve vnitřní síti) Pohodlné připojení do firemní sítě z domova, cest atd. (např. i mobilním připojením)