Tato stránka nebude ve Vašem prohlížeči zobrazena správně. Bude však přesto plně funkční.

Správa technické infrastruktury

Společnost ICT Support, s.r.o. je správcem technické infrastruktury na území hl. města Praha, kde je provozovatelem veřejné datové sítě elektronických komunikací s oprávněním dle par. 79 a par. 104 tohoto zákona.

Je tedy jedním ze subjektů, poskytujících vyjádření k existenci technického zařízení.

Jsou akceptovány žádosti předané systémem
e-UtilityReport (portál www.rsti.cz - https://cz.mawis.eu/praha/) s možností zákresu do mapových podkladů nebo e-mailem na adresu ict-sprava_tech_infrastruktury@cdipraha.cz. Není-li výslovně sjednáno jinak, zpracovávají se takto přijaté žádosti v režimu Standard. Eventuální žádosti zaslané v papírové podobě mohou být převzaty jedině po předchozím sjednání vyřízení v režimu Consult.

Veškeré žádosti, které by měly být zpracovány v režimech Free nebo Standard, musejí obsahovat jasnou a přehlednou dokumentaci žadatele i předmětu žádosti, z níž je jednoznačné o co se přesně jedná ale neobsahuje žádné přebytečné dokumenty zdržující zpracování žádosti. Žádost smí obsahovat jen jeden, a to zcela konkrétní, předmět žádosti; je-li eventuálně vyřízena žádost, do které žadatel vložil údaje k více nebo nepřiměřeně územně rozsáhlým předmětům žádosti, pak společnost ICT Support, s.r.o. neručí za správnost takového vyjádření.